passiv medlemsskab

Alder: Alle aldre Køn: Begge køn
Beskrivelse

passiv medlemsskab giver stemmeret og man er valgbar til bestyrelsen.