Bestyrelsen afholder minimum10 møder om året og aftaler hver gang ny møde dato. Udvangsformændene deltager i minimum 2 møder om året og besked herom gives min. 14 dage før.

For at se bestyrelses-referaterne, tryk på linkene her under.

 Referat generalforsamling 27-05-2021

Referat Generalforsamling 24-02-2022

referat 23-01-2023

Referat generalforsamling 28-02-2023

Referat ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelses møde d. 4 april 2023

Bestyrelsesmøde d. 4 maj 2023 (udvalgsformænd deltager)

Bestyrelsesmøde d. 2 juni 2023

Bestyrelsesmøde d. 26 juni 2023

Bestyrelsesmøde d. 31 august 2023

Bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2023

Referat ekstraordinær generalforsamling d. 1. november 2023

Bestyrelsesmøde d. 24. + 26. november 2023

Bestyrelsesmøde d. 21. + 27. december 2023