Bestyrelsen afholder min,10 møder om året og aftaler hver gang ny møde dato. Udvangsformændene deltager i min. 2 møder om året og besked herom gives min. 14 dage før.

For at se bestyrelses-referaterne, tryk på linkene her under.

 Referat 21-01-2021

 Referat 11-02-2021

 Referat 25-02-2021

 Referat 18-03-2021

 Referat 22-04-2021

 Referat 20-05-2021

 Referat generalforsamling 27-05-2021

 Referat 03-06-2021

 Referat 24-06-2021 med udvalgsformænd

 Referat 21-08-2021

 Referat 02-09-2021 med udvalgsformænd

 Referat 07-10-2021

Referat 04-11-2021

Referat 28-11-2021

Referat 13-01-2022

Referat 20-01-2022

Referat 10-02-2022

Referat Generalforsamling 24-02-2022

Referat 07-03-2022

Referat 07-04-2022

Referat 21-04-2022 udvalgsmøde

Referat 02-06-2022

Referat 27-06-2022

Referat 11-08-2022

Referat 15-09-2022

Referat 17-11-2022

referat 23-01-2023

Næste bestyrelsesmøde med udvalgsformænd ikke fastsat.