Sikkerhedsregler i Morsø Rideklub
som altid skal overholdes når man færdes i klubben!!!

Klubbens facaliteter generelt:

Rygning er forbudt i staldene, ridehallerne og rytterstuen.

Alle bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning - med undtagelse af ryttere med bagrytter.

Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten/ponyen.

Ingen fastgør sig til hesten/ponyen ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

Ingen fører en hest/pony unden trense eller træktov.

Ingen riden på hesten/ponyen i grime og træktov.

Ingen løber eller råber i nærheden af hesten/ponyen.

Ingen rykker/flår/saver hesten/ponyen i munden med biddet.

Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

Ingen anvender sporer uhæmmet.

Hunde skal føres i snor.

Stald:

Heste/ponyer på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.

Er staldgangen mindre end 2 m bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden.

Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.

For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.

Løse heste/ponyer på staldgangen er forbudt.

Rygning er forbudt i staldene.

Ridehus/bane:

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.

Ingen rider på hesten/ponyen i grime og træktov.

Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)

For at deltage i "fri ridning" uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.

I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og /eller andre personer end ryttere og undervisere samt. evt. trækkere.

Terræn:

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjælm.

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.

Ingen rider på hesten/ponyen i grime og træktov.

Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet tila t vise hensyn til andre trafikanter.

Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

Vi henstiller til at rytteren medbringer en mobil telefon.

Lad altid nogen vide, at du er redet i terræn og hvornår du forventer at være tilbage.

Fold:

Heste/ponyer der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.

Fører flere personer heste/ponyer ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.

For at lukke eller hente heste/ponyer på fold, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende hertil.

Den der tager næstsidste hest/pony ind, tager også den sidste hest/pony ind, både på fællesfold og løbefold.

Når ulykken sker:

  • Stands ulykken
  • Giv livreddende førstehjælp
  • Tilkald den nødvendige hjælp
  • Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet

Hvis nødvendigt ring 112

Ring egen læge ml. 08:00 og 16:00

Ellers ring til lægevagten.
- Region nord 70 15 03 00
- Region midt 70 11 31 31