Udvalget fastlægger tidspunkter og sørger for at afholde stævner i klubben, Udvalget står desuden for at finde og aktivere hjælpere til stævnerne. Udvalget ansøger distriktet om stævne terminer og medlemmer fra udvalget deltager i distriktsmøder. Formanden for udvalget deltager i nogle bestyrelsesmøder fastsat af bestyrelsen.