Dette udvalg søger sponsorater til rideklubben i form af skiltesponsorater, klassesponsorater til stævner, ærespræmier m.m. Dette udvalg er også aktør ved fundraising og andre former for støtte til rideklubben Formanden for udvalget deltager i nogle bestyrelsesmøder fastsat af bestyrelsen.