Dette udvalg er primus motor ved forskellige arrangementer i klubben, Rytter lejre, Strigle aftener, banko, fastelavn, diverse hesterelaterede foredrag og ryttermærker m.m. Formanden for udvalget deltager i nogle bestyrelsesmøder fastsat af bestyrelsen.