Cafeterieudvalgets opgaver er at drive cafeteriet til stævner og andre arrangementer, samt sørge for opfyldning af automaten.

Formanden for udvalget deltager i nogle bestyrelsesmøder fastsat af bestyrelsen.