Stævner


HUSK

Husk at klubkontingent SKAL være betalt for at være startberettiget til stævne

Vigtig regel

REGLER VEDRØRENDE UNDERVISNING TIL MRR'S INTERNE STÆVNER!

1. Udefrakommende stævnedeltagere er SELVFØLGELIG ALTID velkommen til at medbringe egen undviser.

2. Stævneledelsen har altid udpeget en hovedansvarlig for opvarmningen.

3. Opstaldede/elevryttere kan få hjælp af den hovdeansvarlige på opvarmningen/stald op til LC-niveau.

4. Har du brug for hjælp i stalden, kom min. 45 minutter før start, og bed om hjælp. Kontakt sekretariatet der vil fortælle hvem du skal gå til.

5. Alle opstaldede/elevryttere MÅ IKKE benytte undervisere udefra. Henvend dig til den hovedeansvarlige, klubbens personale eller andre medlemmer, der har deres daglige gang i klubben, hvis du har brug for hjælp.

6. Alle undervisere på opvarmningen SKAL vise hensyn til hinanden. ( eks. Ingen står i midten af ridebanen.)