Diverse info

Regler for debutantklasser

REGLER for DEBUTANTKLASSER - STÆVNER STARTET UNDER DRF
Startgebyr, 50 kr. skal være betalt inden klassen starter.

Der kan ikke efteranmeldes.
Har RYTTER startet højere klasser end LC1 i dressur eller LE i spring, må rytteren IKKE starte til debutant stævner!

Klassen, Miniput – Kommandoridning, er for de elever der rider på Miniputhold i Morsø Rideklub. Der kan ikke stilles op i andre klasser. Rytteren udklasses først, når han/hun starter på alm. elevhold. Der uddeles roset for deltagelse.

I Kommandoridning udklasses rytteren efter 3 1. pladser.

Rytteren kan i forbindelse med Kommandoridning, udover spring, kun opstille i LD1-diktat.
Der er placering og roset til alle, der starter kommandoridning.

Der kan ikke opstilles i LD1-diktat og LD1 ved samme stævne. Har man først startet klasser uden diktering, kan man IKKE start LD1-diktat igen.

Har man fået placering i LC1 , må man ikke starte LD1.

I alle dressur- og springklasser over Kommandoridning udklasses rytteren efter 3 1. pladser eller 5 placeringer.

Ved opstilling i minispring kan rytteren ikke opstille i højere springklasser end LF. Har man tidligere startet højere klasser end LF, kan man ikke starte minispring.

I MINIspring beregnes der alm. placeringer, derudover får alle startende roset.

ALLE springryttere under 18 år skal bære springvest.

Brug af Elevheste:
Elevheste må max. gå 5 gange pr. dag.
Man skal modtage undervisning på elevhest, for at starte på elevhest.
Man skal modtage undervisning på springhold i MRR, for at starte springklasser på elevheste.
Man skal starte på den elevhest/pony man modtager undervisning på.
ALLE starter skal være godkendt af ridelæreren.

Følgende klasser startes efter MRRs debutantregler til (fælles)stævner:

Dressur:
Miniput – Kommandoridning
Kommandoridning
LD1-diktat
LD1
LD2 (Kun til rene debutantstævner)
LC1 (kun til rene debutantstævner)

Spring:
Minispring met. B1
LF met. B1
LE met. B1(kun til rene debutantstævner)

MRR/JU 2010